Kort stopp

by on 8 augusti, 2008

Reco.se kommer ligga nere några minuter med start 08.40.

Uppdatering: Uppe igen klockan 08.45. Så här i efterhand kan man fundera på om det inte givit mer lycka att lägga driftstoppet till 08.08.

Comments on this entry are closed.

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: