Näthat? Nej kärlek är det som gäller

by reco user on 5 maj, 2010

Vi får ibland höra farhågor om att Reco.se bara skulle vara ett forum för näthatare. Det stämmer inte alls. Tvärt om faktiskt. På Reco.se är nätkärleken övervägande och det är fler som delar med sig av positiva upplevelser än negativa.

Av våra just nu 36 925 recos är det bara 6 % som är så kritiska att de ger en etta i betyg. Faktum är att hela 70 % lämnar fyror eller femmor!

Myten om att näthatet florerar i dessa sammanhang bekräftas också av Hans Kullins undersökning Bloggsverige 5, där frågan om huruvida man hade skrivit ett omdöme om ett företag på nätet ställdes. Svarsalternativen var:

  • På internet delat med mig av en negativ upplevelse av ett företag, produkt eller tjänst.
  • På internet delat med mig av en positiv upplevelse av ett företag, produkt eller tjänst.
  • Inget/Vet ej

2102 personer svarade på frågan och 94% av dem har egna bloggar.

Det visar sig att det var fler som hade delat med sig av positiva upplevelser än vad det var som hade delat med sig av negativa. De flesta verkade ha gjort båda.

En av orsakerna till myten om att näthatet florerar är att man tänker på webben som en spelplan för anonyma aktörer. Vi på Reco tror att fler idag vill stå för vad de tycker med sitt eget namn, och att man då blir mer benägen att dela med sig av sina positiva upplevelser.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: