Varför du ska lita på oss

by on 7 augusti, 2008

Det går ju att skriva vad som helst om andra företag. Vad gör att jag kan lita på det som sägs?

Frågan damp ner i vår mejlbox för någon vecka sedan och det var inte första gången vi fått höra den. Vi har ställt oss den själva när vi utvecklat tjänsten.

Frågan om tillit och förtroende har varit den grundläggande frågan när vi skapat Reco.se.  Först och främst kräver vi, till skillnad mot exempelvis Gula Sidornas funktion för omdömen, att man registrerar sig innan rekommendationen man skrivit visas. På så sätt har vi tillgång till verifierad kontaktinformation för den aktuelle användaren och kan kontakta denne vid behov. Än viktigare är att andra besökare får möjligheten att se vilka andra företag en viss användare skrivit om och utifrån detta skapa sig en bild om hur tillförlitlig denna person är. För det handlar mycket om att ge våra besökare möjligheten att skapa sig en bra bild om företag i en viss bransch utifrån synpunkter från en rad andra användare.

En person som bara skrivit en enstaka rekommendation anses antagligen mindre trovärdig än en person som skrivit flera rekommendationer, speciellt om den enda rekommendationen höjer ett företag till skyarna. Har personen skrivit om flera företag i olika branscher är det mer trovärdigt om denne bara skrivit om företag i en enda bransch. Har jag själv erfarenhet av ett av de företag som den andre personen beskriver är det en bra fingervisning om hur mycket jag delar värderingar med denne. När det finns flera rekommendationer om ett och samma företag från aktiva användare och synpunkterna i dessa pekar i samma riktning är det mer trovärdigt än uppgifter hos färre/okända användare osv.

Vi ger även möjlighet för företagen att själva bemöta rekommendationerna (och detta är något vi kommer att utöka ytterligare framgent genom att göra det tydligare och enklare). Redan nu skickar vi ut notifieringar via e-post till företag direkt när en rekommendation skrivits om dem.

Vi ger även möjlighet för vem som helst av våra besökare, såväl företag som andra användare, att anmäla rekommendationer de finner stötande. Det finns en länk för detta vid varje rekommendation.

Läs gärna också våra råd för skrivande av rekommendationer.

Inom detta ämne kan jag även tipsa om det arbete som Alexander Ljung och Eric Wahlforss gjort om tillit å webben. Se länkar till tidningsartiklar samt exjobbsrapport nedan.

CIO Sweden: Förtroendekapital är hårdvaluta på webben
Metro Teknik: Social trovärdighet viktigare med Web 2.0
Erics och Alexanders webbplats om arbetet, Trustmojo
Exjobbsrapporten (PDF-format)

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: